Thư viện Tâm lý học – ThS. Nguyễn Vân Anh

Thư Viện Tâm Lý Học này là dự án Phổ cập các kiến thức, kỹ năng tâm lý học do ThS. Nguyễn Vân Anh thu thập và tổng hợp từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau, thuộc hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Mong muốn của Vân Anh là giúp tạo ra những chuyển biến tích cực trong chất lượng đời sống tinh thần cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng thông qua kiến thức tâm lý học và các giải pháp ứng dụng trong sơ cứu tâm lý.

 

.

KIẾN THỨC CHUNG

Những lý thuyết về tâm lý con người nói chung và ngành tâm lý học nói riêng sẽ cung cấp cho chúng ta những nền tảng căn bản, những góc nhìn và cách tiếp cận các vấn đề khác nhau, qua đó, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan trong việc tìm ra những phương thức mới để giải thích, dự đoán hành vi của bản thân và những người xung quanh.


.

SƠ CỨU TÂM LÝ

Nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của những tổn thương tâm lý đến sức khỏe tinh thần của chúng ta, và cả sự ổn định về tâm lý của chúng ta về lâu về dài, chuyên mục “Sơ cứu tâm lý” sẽ mang đến những công cụ, kỹ năng để giúp bạn đọc đương đầu và giải quyết với những tổn thương tâm lý thường gặp trong cuộc sống hàng ngày hoặc nhận biết tầm nghiêm trọng của chúng để tìm kiếm sự trợ giúp/can thiệp của chuyên gia.

VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHO GIA ĐÌNH

CHO BẢN THÂN


.

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Phát triển bản thân là chuyên mục cung cấp kiến thức về tâm lý con người ở các giai đoạn phát triển. Với mục tiêu giúp mỗi cá nhân tường tận về những gì đang diễn ra với chính mình và những người thân quanh mình ở mỗi giai đoạn. Qua đó, có cách ứng xử phù hợp và có thể cung cấp sự hỗ trợ, khuyến khích hoặc các can thiệp cần thiết để tạo ra những thuận lợi cho những giai đoạn phát triển về sau.

Lên đầu trang