Trắc nghiệm tâm lý online

Trong những tình huống không thoải mái, việc xem xét trạng thái tinh thần của bạn có thể là bước đầu tiên giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Những bài kiểm tra tâm lý trực tuyến này được thiết kế để giúp bạn tự đánh giá trạng thái tâm lý của mình. Tất cả các bài tự kiểm tra dưới đây đều miễn phí, ẩn danh và không cần đăng ký. Các bạn sẽ nhận được kết quả sơ bộ ở cuối mỗi bài kiểm tra.


Khuyến cáo:

Đây không phải là một bài kiểm tra lâm sàng được tiêu chuẩn hóa – những bài kiểm tra này chỉ nên được thực hiện với một nhà tâm lý học hoặc nhà trị liệu trong bối cảnh tư vấn chuyên nghiệp. Vì vậy, kết quả của bài kiểm tra này không phải là chẩn đoán và các thông số thu được không chỉ ra vị trí trung bình của bạn so với những người khác. Bài kiểm tra này chỉ có tác dụng khuyến khích việc tự ý thức và tự phản ánh về bản thân.

Bạn nên làm lại bài kiểm tra này trong nhiều thời điểm khác nhau. Nếu bạn đang ở trong một tình huống khó khăn nghiêm trọng ngay bây giờ, chẳng hạn như ly hôn, căng thẳng trong công việc hoặc tương tự, hoặc có thể phải đối mặt với một mất mát đau buồn, trạng thái tinh thần của bạn có thể được phản ánh trong bài kiểm tra với giá trị ước đoán thấp hơn. Hơn nữa, ai cũng thỉnh thoảng có một ngày tồi tệ, khi đó tìm ra bất kỳ niềm vui hay suy nghĩ tích cực nào cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, đừng quá chú trọng vào kết quả thấp mà hãy coi chúng như một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên tự giúp mình và tìm cách “sạc lại pin” cho bản thân. Hãy thực hiện lại bài kiểm tra sau một khoảng thời gian – bạn sẽ thấy mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Ngay cả sau một thử thách cam go nhất, bạn vẫn thấy mọi thứ có thể trở nên tốt hơn!

Nếu không có khoảng thời gian nào khác được nêu, thì các câu hỏi dưới đây được ước tính trong 14 ngày vừa qua. Các câu trả lời khả dĩ được nhóm lại giống như điểm số ở trường. Câu trả lời đầu tiên, được xếp ở bên trái, được tính 1 điểm trong khi câu trả lời cuối cùng, bên phải, được 5 điểm. Bạn hãy nhập điểm số của mình theo từng câu hỏi. Tổng điểm và kết quả của bạn sẽ được tính vào cuối mỗi bài kiểm tra.

(Đang cập nhật) Tự kiểm tra tâm lý về sự nhạy cảm: Bạn có phải người siêu nhạy cảm?

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang