Author: Thủy Trần

Lược sử tâm lý trị liệu tại Tây Âu và Bắc Mỹ

Trong các thế kỷ qua, việc nhìn nhận và tiếp cận các vấn đề tâm lý đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Trong phần lớn lịch sử, rất có thể việc điều trị các rối loạn tâm lý không những không giúp mà còn có thể gây hại cho bệnh nhân. Trước thế kỷ 21, việc điều trị là trong các trung tâm tập trung, hay được gọi là tập trung hóa/thể chế hóa điều trị (institutionalization). Ở thế kỷ 21, trong đó việc phi thể chế hóa (deinstitutionalization) — cách thực hành chuyển mọi người từ các bệnh viện tâm thần đến các địa điểm khác để điều trị — đã trở thành một vấn đề quan trọng.

Vấn đề về văn hóa và giới trong trị liệu tâm lý

Mục tiêu quan trọng của các bác sĩ lâm sàng là cứu trợ cho tất cả mọi người người bị rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, mục tiêu đó rất phức tạp bởi sự đa dạng về văn hóa và giới tính. Trước hết, không phải nhóm văn hóa nào cũng có khả năng tìm kiếm và nhận điều trị (Wang và cộng sự, 2005; Youman và cộng sự, 2010).

Mô hình trị liệu ngắn tập trung vào giải pháp (SFBT)

Khi một người nào đó quyết định gặp một nhà tâm lý trị liệu , thường là vì mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của họ như họ muốn, nói cách khác là thường có một số vấn đề. Mọi người có khuynh hướng tập trung vào những điều tiêu cực, nhưng SFBT sử dụng cuộc trò chuyện và ngôn ngữ để giúp tập trung vào những gì đang hoạt động và tạo ra nhiều giải pháp hơn.

Tổng quan các liệu pháp nhận thức

Liệu pháp nhận thức cố gắng thay đổi hành vi và cảm giác có vấn đề bằng cách thay đổi cách thân chủ nghĩ về các trải nghiệm sống nổi bật. Giả định cơ bản của liệu pháp là các mô hình hành vi bất thường và cảm xúc đau khổ bắt đầu với những vấn đề ở cái (what) người ta nghĩ (nội dung nhận thức) và cách (how) họ suy nghĩ (quá trình nhận thức). Các liệu pháp nhận thức tập trung vào việc thay đổi các kiểu quá trình nhận thức khác nhau và cung cấp các phương pháp tái cấu trúc nhận thức khác nhau.

Tổng quan về các liệu pháp hành vi (phần 1)

Các thuật ngữ trị liệu/liệu pháp hành vi (behavior therapy) và sửa đổi hành vi (behavior modification) thường được sử dụng thay thế cho nhau. Cả hai đều đề cập đến việc sử dụng một cách có hệ thống các nguyên tắc học tập để tăng tần suất các hành vi được mong muốn và / hoặc giảm tần suất các hành vi có vấn đề…

Tổng quan về các liệu pháp tâm động học (Psychodynamic)

Các liệu pháp tâm động học (psychodynamic) cho rằng những vấn đề của một bệnh nhân phát sinh bởi sự căng thẳng tâm trí giữa những xung năng (impulse) vô thức và những kìm nén trong tình hình đời sống hàng ngày của họ. Các liệu pháp này xác định cái lõi trung tâm của rối loạn bên trong người đó. Các tiếp cận này có thể được cho là có khởi nguồn từ công trình của Sigmund Freud và những người kế nhiệm. Hiện nay các liệu pháp tâm động học vẫn được những nhà tâm lý và bác sĩ lâm sàng sử dụng.

Tổng quan về các liệu pháp nhân văn

Cốt lõi của các liệu pháp nhân văn là khái niệm về một con người trọn vẹn, trong quá trình liên tục thay đổi và hoàn thiện. Mặc dù môi trường và di truyền đem lại những hạn chế nhất định, người ta vẫn luôn được tự do lựa chọn con người họ sẽ trở thành bằng cách tạo ra các giá trị của riêng họ và cam kết với chúng thông qua các quyết định của riêng họ

Trạng thái cân bằng nội môi (Homeostasis) và cách nhìn nhận mới về Stress (Phần 2)

Nhà thần kinh học Antonio Damasio kêu gọi một cái nhìn toàn diện hơn về homeostasis: nó cần bao gồm áp dụng cho những hệ thống trong đó có sự hiện diện của tâm trí có ý thức và có chủ ý, vừa về mặt cá nhân lẫn các nhóm xã hội, cho phép tạo ra các cơ chế điều tiết nhằm đạt được những trạng thái sống cân bằng.

Giáo dục trong gia đình và tâm lý giới

Để trẻ lớn lên trong sự cân bằng nhận thức về giới thì chính những bậc làm cha làm mẹ cũng cần nhận thức thật rõ ràng, cởi mở về vai trò giới và giữ được sự nhất quán giữa những suy nghĩ, lời nói với các cử chỉ, hành động khi đối xử với bé trai và bé gái. 

Lên đầu trang