Category: Lứa tuổi mầm non

Thúc đẩy lòng tự tôn từ 18 tháng đến 3 tuổi

Đứa trẻ, 18 tháng, đã thay đổi rất nhiều kể từ khi sinh ra! Nó bước đi, bắt đầu thể hiện bản thân và phân biệt mình với những đứa trẻ khác thông qua một tính cách độc đáo và thường là mạnh mẽ. Đâu là những nguyên tắc chính cần tuân theo để biến đứa trẻ này trở thành một đứa trẻ phát triển trọn vẹn và hạnh phúc?

Lên đầu trang