Bài tự kiểm tra tâm lý về áp lực công việc

Chào mừng bạn!

Hãy tự kiểm tra cách bạn đối phó với căng thẳng và mức độ nguy cơ kiệt sức của bạn.

Đối với nhiều chứng rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét lại trạng thái tinh thần của bản thân có thể chỉ ra phương hướng giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Bài kiểm tra này giúp bạn xác định mức độ căng thẳng trong công việc của bạn.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Trong sáu tháng qua, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của tôi là:
2. Những giờ làm việc hàng tuần này:
Phù hợp với tôi
Rất nặng nề
3. Tôi có nguy cơ mất việc.
Hoàn toàn không đúng
Rất có thể
4. Trong sáu tháng qua, tôi đã làm việc theo ca.
5. Công việc là một gánh nặng.
Hoàn toàn không phải
Rất đồng ý
6. Tôi thường bị áp lực về thời gian trong công việc.
Không phải
Rất đúng
7. Tôi cảm thấy mức độ trách nhiệm mà tôi gánh vác trong công việc là hoàn toàn vừa vặn, thoải mái
Vâng, luôn dễ chịu
Không, rất nặng nề
8. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng hoặc vào cuối tuần, tôi thường nghĩ về công việc với trái tim nặng trĩu.
Hầu như không bao giờ
Rất thường xuyên
9. Đôi khi tôi không thể hoặc hiếm khi ngủ được vì công việc.
Không bao giờ
Rất thường xuyên
10. Mức độ khó khăn của các nhiệm vụ được giao thường quá sức tôi và không được tưởng thường xứng đáng..
Không bao giờ xảy ra
Rất thường xuyên xảy ra
11. Mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp
Rất tốt
Rất nặng nề
12. Sếp tôi khiến tôi bị áp lực.
Rất hiếm khi
Rất thường xuyên
13. Tôi nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp và quản lý của mình.
Rất nhiều
Rất hiếm khi
14. Trong công việc của mình, tôi thường bị đối xử tệ bạc.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
15. Tôi hy sinh rất nhiều cho công việc của mình.
Rất hiếm khi
Vâng, rất nhiều
16. Gần đây, tôi bỏ bê tình bạn vì công việc của tôi chiếm hết thời gian và năng lượng.
Không bao giờ
Rất thường xuyên
17. Tôi nghĩ tôi được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tôi đã bỏ ra trong công việc (trả lương, khen ngợi, thăng chức, ghi nhận công lao).
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
18. Nếu tôi không làm xong một số nhiệm vụ được giao, tôi không thể buông chúng đi.
Không bao giờ
Rất thường xuyên

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang