Bài tự kiểm tra tâm lý về mức độ kiệt sức (burnout)

Chào mừng bạn!

Với bài kiểm tra miễn phí này, bạn có thể xác định mức độ kiệt sức của bản thân.

Đối với nhiều chứng rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét lại trạng thái tinh thần của bản thân có thể hỗ trợ bạn theo hướng cảm thấy tốt hơn. Bài kiểm tra này cho bạn biết trạng thái năng lượng hiện tại của bạn và liệu đã đến lúc nên nhờ đến tư vấn tâm lý hay chưa.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Trong vòng hai tuần qua, tôi đã có lúc cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
2. Tôi không thể quyết định bất cứ điều gì.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
3. Tôi chỉ đi loanh quanh đã cảm thấy kiệt sức.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
4. Với bất cứ chuyện gì đến với tôi, tôi đã cảm thấy căng thẳng ngay lập tức.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
5. Chuyện gì ban đầu khiến tôi bơ phờ đôi khi đã phát triển thành một thứ làm tôi hoàn toàn mất tinh thần.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
6. Tôi kiệt sức không còn sức lực; pin của tôi bị chai lì.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
7. Điều tôi có thể làm với hầu hết mọi chuyện là 5 tuần nghỉ ngơi tại một viện điều dưỡng.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang