Bài tự kiểm tra tâm lý về tính hiệu quả của bản thân

Chào mừng bạn!

Bạn có xu hướng lạc quan không? Hãy thử làm bài kiểm tra mức độ lạc quan của bạn.

Đối với nhiều chứng rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét lại trạng thái tinh thần của bản thân có thể hỗ trợ bạn theo hướng cảm thấy tốt hơn. Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn tìm ra mức độ táo bạo, dám mạo hiểm của bạn và liệu tư vấn tâm lý có giúp bạn đối phó với những thử thách tốt hơn hay không.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Tôi thấy mọi thứ cản đường tôi là một thách thức
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
2. Đối với tôi, các vấn đề là một cơ hội đáng hoan nghênh vì chúng giúp chứng minh sức mạnh của tôi.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
3. Tôi rất thường đạt được những gì mình muốn.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
4. Những gánh nặng, đau ốm hay bệnh tật luôn cho tôi cơ hội để suy ngẫm và bắt đầu lại.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
5. Tôi rất muốn tiếp cận kỹ và dấn thân vào một vấn đề; tôi cũng cảm thấy lạc quan về nó.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
6. Những tình huống và nhiệm vụ mới khiến tôi hứng thú.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang