Bài tự kiểm tra tâm lý về trang thái lo âu

Chào mừng bạn!

Bạn có bị các vấn đề về lo lắng không? Hãy thử kiểm tra bản thân qua bài test này.

Đối với nhiều chứng rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét lại trạng thái tinh thần của bản thân có thể hỗ trợ bạn theo hướng cảm thấy tốt hơn. Nhờ sử dụng phương pháp tự kiểm tra này, bạn có thể tự mình tìm hiểu xem liệu bạn có đang biểu hiện ra các dấu hiệu của vấn đề lo lắng hay không và liệu bạn có cần trợ giúp tâm lý hay không.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Tôi là người hay lo lắng hơn so với những người khác.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
2. Tôi chủ yếu nhìn về tương lai với một cảm giác không thoải mái.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
3. Đôi khi tôi hoảng sợ trong những tình huống không quen thuộc.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
4. Tôi gặp khó khăn khi ở một mình vào lúc này.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
5. Hiện nay tôi có xu hướng tránh nhiều tình huống và hoạt động để tránh cảm thấy lo âu hoặc bất an.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
6. Tôi không dám đảm nhận nhiều việc vào lúc này.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
7. Tôi thường xuyên cảm thấy lo lắng hoặc ức chế mà không có lý do.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
8. Trong nhiều tình huống vào lúc này, tôi cần một người khác ở bên cạnh để cảm thấy an tâm hơn.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý
9. Có rất nhiều điều tôi muốn làm, nhưng tôi thường không đủ tin tưởng bản thân để tiến lên và thực hiện chúng.
Rất không đồng ý
Rất đồng ý

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang