Bài tự kiểm tra tâm lý về kết nối xã hội và trạng thái cô đơn của bạn

Chào mừng bạn!

Bạn có cảm thấy cô đơn không? Hãy thử làm bài kiểm tra ngắn về sự cô đơn.

Đối với nhiều chứng rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét lại trạng thái tinh thần của bản thân có thể hỗ trợ bạn theo hướng cảm thấy tốt hơn. Với sự hỗ trợ của bài kiểm tra này, bạn có thể tìm hiểu thêm về chất lượng của các mối quan hệ mà bạn có với những người khác.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Tôi có mạng lưới lớn bạn bè và người quen.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
2. Tôi ra ngoài và giao thiệp nhiều.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
3. Tôi cũng có rất nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài gia đình.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
4. Tôi biết nhiều người đến mức tôi không thể sắp xếp thời gian gặp họ vào thời gian biểu của mình.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
5. Nếu tôi cần giúp đỡ, tôi có thể tìm được ai đó ngay lập tức.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
6. Tôi gặp khó khăn khi yêu cầu người khác giúp đỡ một cách trực tiếp và cởi mở.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
7. Tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ trong mọi vấn đề từ gia đình và bạn bè của mình.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
8. Tôi có những người bạn tin cậy và tôi có thể chia sẻ niềm vui và những vấn đề của mình với họ.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
9. Khi tôi muốn nói ra, tôi có thể tìm những người dành thời gian lắng nghe tôi.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
10. Nếu tôi bị ốm hoặc đang cần giúp đỡ gấp, tôi có thể dễ dàng tìm thấy ai đó.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
11. Trong bốn tuần qua, tôi đã có khách đến nhà mình hoặc được mời đến nhà người khác.
12. Tôi rất tích cực trong các câu lạc bộ, nhóm, hội, v.v.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang