Bài tự kiểm tra tâm lý về chất lượng mối quan hệ của cặp đôi

Chào mừng bạn!

Mối quan hệ của bạn mạnh mẽ đến mức nào? Hãy thử làm bài tự kiểm tra để tìm hiểu.

Đối với nhiều rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, việc xem xét trạng thái tinh thần của chính bạn một cách nghiêm túc có thể dẫn dắt bạn theo hướng cảm thấy tốt hơn. Bài kiểm tra này sẽ làm sáng tỏ mức độ hạnh phúc của bạn với mối quan hệ của mình.

Về trang Tự kiểm tra tâm lý online

1. Đối tác của tôi luôn hiểu ý tôi thực sự là gì.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
2. Trong những tình huống khó khăn chúng tôi luôn gắn bó với nhau.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
3. Ngay cả khi có tranh chấp, tình hình cũng hầu như không bao giờ leo thang.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
4. Tôi làm nhiều việc cùng với đối tác của mình.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
5. Chúng tôi là một "đội chơi" tốt và chiến thắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
6. Trong mối quan hệ của mình, tôi tìm thấy sự thoải mái, dịu dàng và thỏa mãn trong chuyện chăn gối.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
7. Chúng tôi chia sẻ việc nhà một cách thực sự suôn sẻ, ăn ý.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
8. Công việc tổng thể - bao gồm cả việc đi làm, con cái và việc nhà - được phân bổ công bằng giữa hai chúng tôi.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
9. Trong mối quan hệ của mình, tôi cảm thấy thanh nhàn, thoải mái và được hỗ trợ.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
10. Chúng tôi có thể nói về mọi thứ một cách rất cởi mở.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
11. Khi chúng tôi cùng nói chuyện cặn kẽ, tôi có cảm giác chúng tôi đã dàn xếp được vấn đề và cảm xúc của tôi được tôn trọng.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
12. Tôi không bao giờ cảm thấy đối tác của tôi chỉ trích tôi một cách không công bằng.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
13. Đối tác của tôi thường khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và hạnh phúc.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý
14. Mối quan hệ của chúng tôi là sức mạnh và chốn an toàn cho cuộc sống của tôi.
Rất đồng ý
Rất không đồng ý

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang