Tag: Carl Rogers

Tổng quan về các liệu pháp nhân văn

Cốt lõi của các liệu pháp nhân văn là khái niệm về một con người trọn vẹn, trong quá trình liên tục thay đổi và hoàn thiện. Mặc dù môi trường và di truyền đem lại những hạn chế nhất định, người ta vẫn luôn được tự do lựa chọn con người họ sẽ trở thành bằng cách tạo ra các giá trị của riêng họ và cam kết với chúng thông qua các quyết định của riêng họ

Lên đầu trang