Tag: điều kiện hóa ngược

Tổng quan về các liệu pháp hành vi (phần 1)

Các thuật ngữ trị liệu/liệu pháp hành vi (behavior therapy) và sửa đổi hành vi (behavior modification) thường được sử dụng thay thế cho nhau. Cả hai đều đề cập đến việc sử dụng một cách có hệ thống các nguyên tắc học tập để tăng tần suất các hành vi được mong muốn và / hoặc giảm tần suất các hành vi có vấn đề…

Lên đầu trang