Tag: psychodynamic

Tổng quan về các liệu pháp tâm động học (Psychodynamic)

Các liệu pháp tâm động học (psychodynamic) cho rằng những vấn đề của một bệnh nhân phát sinh bởi sự căng thẳng tâm trí giữa những xung năng (impulse) vô thức và những kìm nén trong tình hình đời sống hàng ngày của họ. Các liệu pháp này xác định cái lõi trung tâm của rối loạn bên trong người đó. Các tiếp cận này có thể được cho là có khởi nguồn từ công trình của Sigmund Freud và những người kế nhiệm. Hiện nay các liệu pháp tâm động học vẫn được những nhà tâm lý và bác sĩ lâm sàng sử dụng.

Lên đầu trang