Tag: Stress

Trạng thái cân bằng nội môi (Homeostasis) và cách nhìn nhận mới về Stress (Phần 2)

Nhà thần kinh học Antonio Damasio kêu gọi một cái nhìn toàn diện hơn về homeostasis: nó cần bao gồm áp dụng cho những hệ thống trong đó có sự hiện diện của tâm trí có ý thức và có chủ ý, vừa về mặt cá nhân lẫn các nhóm xã hội, cho phép tạo ra các cơ chế điều tiết nhằm đạt được những trạng thái sống cân bằng.

Lên đầu trang