Tag: Tây Âu

Lược sử tâm lý trị liệu tại Tây Âu và Bắc Mỹ

Trong các thế kỷ qua, việc nhìn nhận và tiếp cận các vấn đề tâm lý đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Trong phần lớn lịch sử, rất có thể việc điều trị các rối loạn tâm lý không những không giúp mà còn có thể gây hại cho bệnh nhân. Trước thế kỷ 21, việc điều trị là trong các trung tâm tập trung, hay được gọi là tập trung hóa/thể chế hóa điều trị (institutionalization). Ở thế kỷ 21, trong đó việc phi thể chế hóa (deinstitutionalization) — cách thực hành chuyển mọi người từ các bệnh viện tâm thần đến các địa điểm khác để điều trị — đã trở thành một vấn đề quan trọng.

Lên đầu trang