Tag: văn hóa và giới

Vấn đề về văn hóa và giới trong trị liệu tâm lý

Mục tiêu quan trọng của các bác sĩ lâm sàng là cứu trợ cho tất cả mọi người người bị rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, mục tiêu đó rất phức tạp bởi sự đa dạng về văn hóa và giới tính. Trước hết, không phải nhóm văn hóa nào cũng có khả năng tìm kiếm và nhận điều trị (Wang và cộng sự, 2005; Youman và cộng sự, 2010).

Lên đầu trang